dissabte, 13 de juliol de 2019

CURS GRIAE A LA UB. ESTIU 2019

En aquest curs d‘estiu que acabem de fer, la proposta era “el ioga, una educació per a la vida”, perquè sabem que els infants a l’escola no aprenen només conceptes: aprenen a viure i a conviure. I nosaltres com a acompanyants d’aquest procés hem de saber donar-los eines que els hi serveixin per a superar tots els reptes que trobaran al llarg de les seves vides.

Grans temes com la mirada (vers un mateix, cap als altres i entre nosaltres: aprendre a mirar-nos als ulls), el respecte, l'alegria, el benestar a l'aula, la relaxació, els sentits interns i externs, la motivació per viure i aprendre..... ens han acompanyat a l'escola d'estiu d'enguany organitzat per l'ICE de la UB.


El curs d'aquest juliol ha esdevingut un passeig per tots aquests aspectes, i d'altres, vists des del punt de vista del ioga. Durant aquesta setmana hem pogut veure com millorar aquests temes tan importants i com crear un bon clima a l'aula. Tot plegat per millorar l'aprenentatge de tot l'alumnat amb activitats per fer cada dia.


El passeig va començar amb un interessant article de l'Eulalia Muñoz “¿Qué es el yoga educativo?” (clica aquí per veure l'article) per continuar fent un paral·lelisme amb les conclusions sobre neuroeducació (clica aquí per veure un vídeo sobre el tema). Les vostres reflexions i aportacions han estat molt enriquidores, deixeu que acabem amb aquesta frase que un de vosaltres ha extret del vídeo: “un aprenentatge que inclogui aspectes com la motivació, l’emoció i sobretot plaer, serà un aprenentatge que estarà molt ben implantat al cervell".


No podem oblidar la pràctica de ioga del docent per fer una bona gestió de l’estrès. Ha estat un regal poder començar el dia amb una pràctica de ioga (àsanas) que ens despertava el cos i d'unes respiracions (pranayama) que ens oxigenava el cervell.

També hem fet i compartit activitats de ioga educatiu que ens han fet jugar i hem entès que jugant es poden aprendre moltes coses que són importants per a la vida i que jugar ens agrada a tots, a petits i a grans.
Moltes gràcies a totes i a tots.
Ens seguirem retrobant en aquest camí del ioga.


Fins aviat i bon estiu.

divendres, 12 de juliol de 2019

OFERTA DE CURS D'ESTIU 2019 DEL GRIAE A LA UB


EL IOGA: una educació per a la vida

La formació ens aportarà eines tant a l’alumnat com al professorat per fer front als desafiaments del dia a dia. El ioga ajuda a aconseguir l’equilibri i l’harmonia per arribar a una veritable maduresa.Descripció
La formació ens aportarà eines tant a l’alumnat com al professorat per fer front als desafiaments del dia a dia. El ioga ajuda a aconseguir l’equilibri i l’harmonia per arribar a una veritable maduresa.
L’aplicació del ioga a l’aula ens dóna la possibilitat d’escoltar-nos, conèixer-nos, respectar-nos i  acceptar els propis límits. Això fa que també puguis escoltar, conèixer, respectar i acceptar l’altre. Crea un espai educatiu on tots hi tenen cabuda i té present les necessitats de cadascun/a.
Portar la filosofia del ioga a l’aula implica un aprenentatge respectuós amb la persona, les seves intel·ligències i les seves potencialitats.

Objectius
 • Aprendre a conviure bé junts amb actituds de respecte actiu envers les persones, les seves idees, opcions i creences, valorant l’enriquiment que proporciona la diversitat present a  l’aula.
 • Acceptar les pròpies limitacions i respectar les dels altres.
 • Assolir un benestar personal, corporal, emocional i mental, amb les pràctiques del ioga.
 • Desenvolupar la flexibilitat física, mental i emocional.
 • Iniciar-se en la regulació de la tensió-relaxació.
 • Desenvolupar l’atenció i la concentració a través de la pràctica de les postures
 • Assolir estats de calma física, emocional i mental a través de la pràctica de la respiració conscient.
 • Millorar el procés d’ensenyament-aprenentatge.


Continguts
Reflexió teòrica i pràctica d’exercicis de ioga focalitzats en:
 • El respecte per un mateix i per a l'entorn.
 • L’observació d’un mateix.
 • El desenvolupament de l’atenció i la concentració.
 • La potenciació de la personalitat, la responsabilitat i l’autonomia.
 • Les relacions interpersonals i l’empatia.
 • La dissolució de tensions, creences i bloquejos, envers tu mateix i altri.
 • L’autoregulació personal.

Metodologia
La formació serà sobretot pràctica i vivencial, acompanyada de les justificacions teòriques basades en la pedagogia, la ciència del ioga i la neurociència.


Destinataris: professorat d’educació infantil, primària i secundària 
Formació: Grup de Recerca de Ioga en l’Àmbit Educatiu (GRIAE), grup de treball de l’ICE de l’UB ( http://iogaaleducacio-griae.blogspot.com.es/).
Calendari i horari: de l‘1 al 5 de juliol de 2019, de 9.30 a 13.30 h
Hores: 30 hores (20 presencials i 10 no presencials )
Requisits de certificació: Assistència al 80% de les hores presencials i lliurament del treball personal.
Observacions: cal portar roba còmoda, mitjons i màrfega.
Places: 25
Lloc: Universitat de Barcelona. Facultat de Biblioteconomia i Documentació.
Carrer de Melcior de Palau, 140, 08014 Barcelona. Aula per determinar.
Preu: 95 €
Període d’inscripció: del 13 de maig al 21 de juny de 2019
Inscripció per Internet:  Formulari de matrícula

Més informació: http://www.ub.edu/ice/cursos/ips/estiu2019/ioga

diumenge, 30 de juny de 2019

¿Qué es el yoga educativo?


Yoga es la unión entre cuerpo, mente y espíritu. Según Patañjali (primer compilador de todo el conocimiento yóguico en forma escrita), el yoga es “el cese de la fluctuación de la mente”. El Yoga Educativo no es la realización por parte de los alumnos de ejercicios tal y como se suelen desarrollar en una clase de yoga para adultos. El Yoga Educativo tiene dos vertientes: la primera consiste en la práctica del yoga en familia en un centro de yoga. La segunda, en integrar el yoga dentro del currículo escolar, participando todo el profesorado o parte de él. En esta segunda opción, el objetivo es ser útil para la práctica docente, adaptándose a la realidad del entorno, aula, momento, grupo, asignatura... Representa un “tra- je hecho a medida” por el docente, que es el “sastre”, y parte tanto de su conocimiento como docente como de practicante de yoga.
El Yoga Educativo tampoco es “Yoga para niños”, en el que los niños/as acuden a clase de yoga para explorar y descubrir su cuerpo, para jugar, dibujar, bailar, cantar y para conectar con su ser más creativo. El profesor de Yoga para niños introduce a estos al yoga, mientras que el de Yoga Educativo les abre las puertas a un aprendizaje holístico con dos objetivos: un aprendizaje más agrada- ble, eficaz y sencillo, y que conozcan el yoga para incorporarlo en su vida cotidiana, aprendiendo a relajarse, conocerse, a mantener una postura correcta, respirar de manera correcta. Es decir, que el alumno sienta como el yoga le ayuda a manejarse en la vida y disfrutar de la experiencia de vivir.

¿Quién aplica el yoga educativo en España?

Si hablamos estrictamente de Yoga Educativo, son pocos los centros que lo aplican a una asignatura, por ejemplo, en clase de Matemáticas, Historia, Idiomas o Ciencias. A menudo es impartido en Educación Física o en horario extraescolar. Por otro lado, existen cursos de formación que imparten diversas asociaciones, algunos de los cuales están reconocidos oficialmente. Tenemos constancia de que a título personal el Yoga Educativo lo encontramos en diversos centros del país: Málaga, Santander, Oviedo, Mallorca, Navarra y en diversos puntos de Cataluña.

Mi experiencia personal
Como profesora de inglés, hace 14 años que aplico el yoga con cada grupo una vez por semana durante 10 minutos. ¿Cuándo? Un buen momento es después del recreo, a última hora de la tarde o a primera de la mañana. En los dos primeros casos, busco la tranqui- lidad y el enfoque; en el último, activar a los alumnos, despertarlos. Las actividades de yoga-aprendizaje siguen un horario regular, pero son aplicables a cualquier edad y asignatura, y adaptables a cualquier nivel. A continuación presento tres ejemplos para ser aplicados en diferentes niveles:

Actividades
1.- “A word chain” (aplicable a 2o ESO en inglés).
Today we ́re going to learn some new words which will be useful when weńll read a text about a girl who was a heroine in a tsunami experience. Her name is Tilly Smith and we ́ll watch a video about her later. Ok? Get your notebook open and put your pen ready on the table.
a) Observe your position, feel the contact of your feet and the floor, your buttocks and the chair, your back straight and your eyes closed or looking downwards. I ́ll name some parts of your body and you ́ll repeat them internally and feel each part.
Right hand, right arm, right chest, right leg, right foot. Left hand, left arm, left chest, left leg, left foot. Your back. Your head. Your trunk, legs, arms, hands... All your
body immobile (pause). Listen to your peaceful breathing (pause).
b) I ́m going to give you 8 new words. Imagine each word and repeat it internally: bubbles...burbujas, save...salvar, beach...playa, hotel manager...director de hotel, evacuate...evacuar, destroy...destruir, brave...valiente, tide...marea.
c) Now visualise the 8 words in the same order. Bubbles, save, beach, hotel manager, evacuate, destroy, brave, tide. Make sure you don ́t forget the words (pause). Check yourself.
Ok, tomorrow I ́ll give you 3 more new words to the list.
d) Now feel your buttocks and the chair, in class. Breathe in, move hands, feet, stretch .Get ready to open your eyes and write the list of words in the correct order. Don ́t worry if you don ́t remember all of them. We ́ll check it later. No talking. If you don ́t remember well, close your eyes and see the images. If you don ́t know how to write the words, you can draw them.


2.-“Neck movements” (aplicable a 1o ESO)
El desbloqueo de las energías corporales es parte de la salud básica de la vida en el aula, por eso hoy vamos a hacer algunos movimientos con el cuello para liberar tensión.
a) Move your head backwards inhaling and move your head forwards exhaling. Very well. Do it three more times. Ok.
b) Sidewards movement. Facing forward breathe in, now look to the right and breathe out. Coming to the center breathe in and looking left breathe out. Repeat this moment 4 times. Pay attention to your breathing. That ́s good.
c) Rotation. Close your eyes and draw a BIG circle to the right with your nose. Breathe normally. Now draw a circle to the left. What colour is your circle? Let ́s do it one more time. See how ́s your neck now? How do you say the four movements in English? Yes! Forwards, backwards, sidewards and rotation. Keep them in mind for next day. Ok. Let ́s get back to work now!


3.-“El arquero” (aplicable en tutoría):

Ejercicio para liberar tensión, centrarse, potenciar el valor y reforzar la autoestima. Se recomienda trabajar con anterioridad los adjetivos en negrita y leer algo sobre la vida de Arjuna, un guerrero y excelente arquero yóguico.
En la Edad Media los guerreros debían dominar el arte del arco y hoy nos vamos a entrenar en este arte. Para ser unos buenos arqueros necesitamos tener coraje y una inteligencia profunda, sentirnos tranquilos, ser intrépidos, tener una visión muy amplia y sentir nuestro pecho abierto a la vida. Cerrad los ojos y cons- truid una diana imaginaria, observad de qué color es y poned en el centro de la diana un valor que queráis conseguir o fortalecer en vuestra personalidad, por ejemplo la comprensión.
¿Preparados? ¡Bien!
Desarrollo
Piernas separadas y firmes, brazos abiertos. Manos a la altura de los hombros. Inspiro y giro el pie izquierdo apuntando a la diana. Tomo el arco con mi mano izquierda, lo sostengo a la altura de mi hombro. Giro la cabeza para apuntar con mi vista como si mi mirada fuera un láser, con mi mano derecha tomo la flecha y la coloco en la cuerda. Inspiro a la vez que llevo mi mano derecha a la altura de mi hombro derecho, expando la caja torácica. Una pequeña retención respirato- ria (2 segundos) mientras me concentro y enfoco al centro. Lanzo la flecha soltándola a la vez que hago el sonido “shshshshsh” con toda mi fuerza. Dejo el arco, cierro los ojos y me observo. Observo como esa cualidad crece en mi (pausa). Abro los ojos. ¿Preparados para hacer el otro lado? ¡Vamos allá arqueros!


Eulalia Muñoz
(Institut Mercè Rodoreda. L’Hospitalet de Llobregat)

diumenge, 7 d’abril de 2019

Oooooom... MEDITEM?

Amb aquest títol, el programa InfoK de televisió de Catalunya ens mostra a uns alumnes practicant ioga a l'aula. Ells mateixos expliquen que la pràctica del ioga a la classe els ajuda a conviure junts, a eliminar toxines i a cultivar pensaments positius, a adoptar una postura correcta, a respirar correctament per mantenir la calma, a relaxar-se i a concentrar-se.

Podeu veure el vídeo del programa clicant aquí.


Oooooom... MEDITEM?


divendres, 8 de març de 2019

ESTUDIS CIENTÍFICS SOBRE EL IOGA A L'EDUCACIÓ


En la línia del nostre treball al GRIAE, volem compartir amb vosaltres el següent article de la web EDUCACIÓN 3.0. Per veure l'article sencer cliqueu aquí.
Del yoga en educación ya hemos hablado antes por aquí, hablando tanto de los beneficios de su práctica como de algunos recursos para incluirlo en las actividades escolares. Para muchos se trata de una extraordinaria actividad para llevar la relajación y la concentración a niños de todas las edades, pero¿qué dice la ciencia sobre el uso de yoga en educación?
Hoy vamos a desgranar 6 estudios científicos internacionales y recientes que buscan dar respuesta a esta cuestión, muy criticada por algunos sectores sociales pero a la vez alabada por otros. Esto es lo que dice la ciencia sobre el uso de yoga en educación.

La influencia del yoga en la salud cardiovascular y en la diabetes

Con una base médica, este estudio realizado por un equipo de investigadores del India Institute of Medical Science de Nueva Delhi, en India, busca cuál es la influencia que actividades basadas en yoga tienen sobre problemas cardiovasculares y de diabetes. Concluye con un programa de 10 días de trabajo mejorando el estrés se consiguen beneficios significativos.


Los beneficios del yoga en las escuelas

Aglutinando un total de 9 investigaciones paralelas e independientes, este estudio ideado por miembros de diferentes universidades del mundo (Brasil, Tailandia, India) trata de examinar sus conclusiones y líneas de trabajo; finaliza indicando que actividades basadas en yoga logran, respecto de los grupos de control, reducir parámetros como la tensión, la ansiedad, la autoestima e incluso la memoria.

El yoga dentro del sistema educativo

MAO Juan, del Jilin Institute of Physical Education de Changchun, en China, propone una guía teórica para aprovechar actividades basadas en yoga dentro del ámbito educativo: desde una revisión histórica y teórica de la cuestión (de dónde venimos, a dónde vamos), una exploración de la técnica y sus objetivos, hasta la aportación que el yoga puede tener en alumnos de diferentes escolares, tanto de colegios como institutos, en su día a día.


Yoga en las escuelas públicas y la visión cristiana

Una de las líneas más críticas en el uso de yoga en las escuelas viene de la mano del cristianismo; este artículo aborda esta problemática social y los reproches de los cristianos creyentes, argumentando que una visión y un conocimiento más exhaustivos sobre el yoga permitiría entender y aprovechar tanto sus beneficios como otros tangentes a él, como la diversidad, la democracia y el uso del pensamiento crítico

Experiencia Yoga 11: un caso de estudio de una educación física “alternativa”

Cuatro experiencias en el uso de yoga en institutos de Canadá son las que este estudio, de Robinson y Berezowski de la St. Francis Xavier University, tiene en cuenta, todas ellas puestas en marcha como alternativas a la educación física más tradicional. Tras una fase de entrevista e intervención activa dentro del programa Yoga 11 (uso de yoga en el currículo académico) y posterior captura de datos (con más entrevistas), la experiencia ha permitido a los investigadores observar beneficios en el estado mental de los alumnos (relajación y concentración en sus actividades), en el estrés y en la ansiedad, entre otras variables.
El punto más crítico llega con este artículo ideado por Serwacki y Cook-Cottone, dos investigadores de la University at Buffalo de Nueva York que han revisado los diferentes estudios científicos acerca del uso de yoga en el ámbito escolar. Sus principales críticas indican que, si bien la mayoría de estos textos aseguran los beneficios de la actividad en múltiples parámetros y variables, es necesario evolucionar y mejorar las pruebas que se aplican con la finalidad de mejorar las conclusiones obtenidas.

diumenge, 3 de febrer de 2019

EL VERDADERO YOGAÉSSER I VEURE! Una mirada des del cor


Us fem arribar aquesta informació sobre el “Curso internacional de formación en técniques de yoga en la educación” que organitza el RYE.

Si aneu al següent enllaç, trobareu més informació (programa, inscripcions, allotjament, etc.):
Aprenguem la benevolència

La benevolència és una mirada. La benevolència és un somriure. L'experiència també ens diu que és un estat interior capaç d'il·luminar totes les nostres connexions amb el món, especialment en situacions d'aprenentatge. La raó és òbvia, ningú no ha pogut provar que el retraïment i la por afavoreixin l’aprehensió i l'assimilació dels coneixements.

És justament el contrari, en un ambient relaxat és on s'aprèn millor.

Mirar el nen des del cor, amb benevolència, redueix l'estrès, esvaeix els dubtes, desvetlla la confiança en un mateix i acosta de bon grat l'ànima del mestre i de l'alumne.

A totes les persones formades en el ioga, que esteu compromeses en l'educació de les noves generacions, us convidem a reunir-vos amb nosaltres en aquest Congrés EURYE 2019 a Barcelona, ciutat ben coneguda per la seva creativitat.
La vostra presència serà el signe del progrés i de l'èxit en la transmissió de coneixements.

Micheline Flak
Fundadora de l’associació RYE France

diumenge, 4 de novembre de 2018

FORMACIÓ RYE 2018-19Preparem la terra per tal que les llavors hi puguin créixer”.  El Yoga a l’educació prepara alumnes i mestres per aprendre i créixer en harmonia.

Ens plau informar-vos de les formacions que es portaran a terme aquest curs 2018-2019
 • Formació TYE (Tècniques de yoga a l’educació) – 4 seminaris de cap de setmana. Octubre-Març
 • Formació TRYE (Tècniques de relaxació, yoga i educació) – 4 seminaris de cap de setmana. Març-Juny
 • El yoga i les necessitats educatives especials- 1 seminari de cap de setmana. Novembre o Maig
 • El conte i les emocions a través del yoga- 1 seminari d’un dia (dissabte) - Març
 • Formació TYE (Tècniques de yoga a l’educació) d’estiu- 2 seminaris de dijous a dissabte Juliol 2019
Totes les formacions de cap de setmana estan reconegudes pel Departament d’Ensenyament, dins del Pla de formació permanent del professorat .
Per a informació i inscripcions anar al web: https://rye-yoga-educacion.es/cat/.
Equip RYE